Prednášky tohto dňa 

už nie sú k dispozícií.

Ak viete, že si nebudete stíhať pozrieť prednášky v daný deň alebo si chcete pozrieť príspevky predchádzajúcich dní,

ZÍSKAJTE PRÍSTUP  KU VŠETKÝM PREDNÁŠKAM

len za 77 EUR (namiesto 280EUR) počas trvania konferencie, po konferencii bude cena vyššia.

 

Táto cena platí už iba:

Pozrite sa, ktorí lektori a prednášky

na vás dnes čakajú: